Bolero dan Rompi 

Koleksi bolero wanita dari Batik Benang Raja